όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την τεχνική υποστήριξη μέσω internet

Με τον όρο τεχνική υποστήριξη μέσω internet εννοούμε την διαχείριση του υπολογιστή σας μέσω ειδικών προγραμμάτων από κάποιον τεχνικό που θα αναλάβει να επισκευάσει τον υπολογιστή σας. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω internet με κατάλληλα προγράμματα τα οποία τρέχοντας τα σας παρέχουν έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στον τεχνικό που θέλετε […]

γιατί είναι καλύτερη η τεχνική υποστήριξη μέσω internet;

Παρακάτω, θα σας παρουσιάσουμε τους κυριότερους λόγους που η απομακρυσμένη υποστήριξη είναι καλύτερη από την συμβατική επιδιόρθωση στο κατάστημα της γειτονιάς: Μηδενικός χρόνος απόκρισης προβλήματος (μετά την αναγγελία βλάβης ένας διαθέσιμος τεχνικός θα συνδεθεί άμεσα στον υπολογιστή σας για να επιδιορθώσει το πρόβλημα χωρίς την ανάγκη μεταφοράς και μετακινήσεων) Σε οποιοδήποτε σημείο (είτε βρίσκεστε στο […]